Portfoli Retrat

El Retrat es aturar el temps indefinidament. Les localitzacions i tot el que es crea durant les sessions.