Portfoli Embarassades

moments especials, temps i localitzacions adeqüades. amb calma